Site Loader
Rock Street, San Francisco

Dewasa ini,
masalah pencemaran alam sekitar sering kali menjadi topik perbualan utama dan
selalu diwara-warakan di media sosial. Masalah ini dilihat semakin berterusan
tanpa ada kawalan penjagaan yang sewajarnya. Keinginan untuk melihat bumi yang lestari
hanya tinggal impian semata-mata disebabkan oleh kerakusan sikap manusia dalam
mengeksploitasi alam sekitar. Kerakusan sikap manusia dalam mengejar kemodenan
dan kemewahan dunia juga telah menjadikan bumi sebagai mangsa. Masalah
pencemaran ini bukan sahaja berlaku di negara Malaysia, tetapi ia melibatkan
seluruh negara.

            Melihat kepada permasalahan ini,
terdapat beberapa faktor penyebab yang menjadikan impian kita untuk melihat
bumi yang lestari hanya tinggal angan-angan. Sekiranya masalah ini tidak
dibendung dan dibiarkan berterusan, dikhuatiri akan menimbulkan kesan jangka
panjang yang tidak diingini sekaligus akan menjejaskan hasil bumi kita. Antara faktor
utama yang dikenalpasti adalah berpunca daripada sikap manusia yang tamak dalam
mengaut keuntungan dunia dan mengeksploitasi hasil bumi. Perbuatan tidak
bertanggungjawab ini dilakukan tanpa memikirkan kesan sampingan yang akan
berlaku. Kesan daripada sikap ini akan menyebab

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

 

Hal ini
akan menyebabkan berlakunya pemanasanglobal. Hutan amat penting dalam ekologi
alam sekitar untuk mengimbangi kandunganudara. Pokok-pokok tumbuhan hijau
adalah element penting yang membantu menyerapkarbon dioksida dan membebaskan
oksigen untuk manusia bernafas. Hutan jugasebagai agen penyejuk alam. Jika
aktiviti penerokaan terus dijalankan maka berlakunyabencana alam seperti tanah
runtuh . Tidak dinafikan bahawa pembangunan perumahanyang dibina di atas bukit
agak mewah tetapi berisiko tinggi. Misalnya, berlakunyakejadian tanah runtuh di
Bukit Antarabangsa, Kuala Lumpur. Pemanasan global ini juga berlakunya
pencairan glasier di kutub utara menyebabkan paras air meningkat.

 

Selain itu,
akibat sikap manusia yang mengejar kemewahan duniawi akanmenyebabkan habitat
flora dan fauna musnah. Fizikalnya hutan memainkan perananpenting kepada
haiwan-haiwan untuk berlindung. Rantaian makanan haiwan di dalamhutan tersebut
juga akan terjejas. Kemusnahan habitat hidupan liar di hutan akanmenyebabkan
berlakunya penghijrahan haiwan liar tersebut ke kawasan-kawasanbandar.
Haiwan-haiwan tersebut seperti gajah, singa, harimau dan sebagainya. Hal
iniakan mengancam banyak nyawa dan harta benda seperti kejadian yang berlaku
dikampung. Gajah memasuki kebun pisang itu menyebabkan pekebun
tersebutmengalami kerugian yang besar. Kebunnya hampir keseluruhan musnah
akibat gajahtersebut. Kemusnahan flora dan fauna juga akan mengakibatkan
generasi seterusnyatidak mengenali akan keindahan alam semulajadi.
Spesis-spesis fauna yang tingginilainya juga akan terjejas seperti
Rafflesia.Seterusnya, ekosistem juga turut terancam akibat pemodenan
danpembangunan yang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Hal ini
akanmenyebabkan sungai dan tasik semulajadi ditambak. Air yang mengalir dari
sungaimahupun tasik digunakan oleh syarikat air untuk ribuan penduduk di bumi.
Jika air tidak dirawat dengan betul maka dikhuatiri akan mendatangkan pelbagai
penyakit yangtidak diingini berlaku seperti penyakit gatal kulit dan
cirit-birit. Air yang disalurkan kerumah-rumah tidak seratus peratusnya bersih.
Kita dapat melihatnya melaluirumah-rumah yang menggunakan penapis air di depan
rumah mahupun di dalamrumah. Hasilnya tidak sampai tiga hari penapis air
tersebut bertukar warna daripadaputih menjadi coklat. Hal ini membuktikan
kandungan klorin di dalam air tersebut begitutinggi. Kita haruslah memasak air
sebelum menggunakannya untuk memasak.Tambahan pula, kebanyakkan kawasan
perhutanan dan kawasan pertanianuntuk tujuan penanaman dan penternakan di
teroka. Tujuan penerokaan tersebut adalah untuk pembangunan dan pemodenan.
Kawasan perhutanan dan kawasanpertanian tersebut banyak mengeluarkan pelbagai
hasil Tanaman-tanaman sepertipadi, tebu, kelapa sawit dan pokok getah ini
mendatangkan banyak manfaatterutamanya tanaman padi dan tebu merupakan
pengeluaran terbesar negeraMalaysia. Jika tanaman-tanaman ini berkurangan maka
hasil makanan, keperluanharian, dan bahan mentah juga turut berkurangan. Negara
juga tidak mencapaiekonomi yang tinggi kerana negara akan mengimport banyak
bahan mentah daripadaluar negara. Hal ini akan menyebabkan banyak sumber wang
mengalir ke luar negara.

 

Kesimpulannya,
mengesplotasi alam sekitar untuk pembangunan danpemodenan mendatangkan kesan
yang amat negatif. Hal ini dapat dilihat melalui bukti seperti di dalam surat
khabar, media massa dan elektronik. Pelbagai masalah akantimbul jika pihak
berkusa tidak mengambil langkah yang sewajarnya. Sehubungandengan itu, semua
pihak haruslah bekerjasama dalam menyelesaikan keadaan inidengan kadar segera.
Pihak kerajaan perlu mengambil langkah dalam mengawal sektor pembangunan mesra
alam yang selamat untuk kesejahteraan bersama. Jika semua pihak hanya menunding
jari antara satu sama lain maka masalah ini akan berterusansehingga menyebabkan
permukaan bumi rakus di telan zaman.

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Anna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out