Site Loader
Rock Street, San Francisco

II. Buod

A.   Mga Tauhan

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
Modesto Magsikap / Intong
/G. Ventura Pili – kasintahan ni Elisea. Ang
pumatay kay Sarhento Cruz at sumaksak kay Tenyente Roca. Ang bida

·        
Elisea Liwayway / Sean – kasintahan ni Modesto. Anak ni Kapitan Ines at Lucas

·        
Sarhento Cruz – isang sarhentong Kastila na
manliligaw ni Elisea na pinatay ni Modesto

·        
Tenyente Roca – ang pinuno ng mga sibil sa Ilaya.
Nanligaw kay Elisea nung namatay si Cruz at pinatay rin ni Modesto

·        
Ering- kasintahan ni Tenyente Roca

·        
Kapitan Lucas Liwayway – ama ni Elisea. Asawa ni Kapitan Ines

·        
Kapitan Ines Liwayway- ina ni Elisea. Asawa ni Kapitan Lucas

·        
Kapitan Asiang Magsikap – ina ni Modesto. Naging baliw umano
matapos hulihin ang dalawang bunsong anak na lalaki

·        
Kapitan Anghel Magsikap – ama ni Modesto. Namatay sa
pag-aalala kay Modesto.

·        
Mensiya, Mauro, Daniel – mga kapatid ni Modesto

·        
Victor – nakasama ni Modesto sa kulungan. Ang
kasama ni Modesto na dumalaw sa lamay ng kanyang ama

·        
Felix at Fabian- mga kasama ni Modesto sa piitan.
Sumapi sa mga tulisan.

·        
Toneng – asawa ni Fabian at naghiganti ito
kay Fabian sa pamamagitan ng pagbitang na si Fabian raw ang nakapatay sa sarili
niyang anak.

·        
Simon, Bitoy, Miroy, Kulas, Goyo – mga ikinulong at pinagbintangang
pumatay kay Sarhento Cruz.

·        
Kapitan Mariano – kasalukuyang kapitan sa Ilaya at
kagaya sa kura ay sinabi ng isang hinuli na siyang pumatay raw kay Cruz ngunit
di pinaniniwalaan ni Tenyente Roca.

·        
Senyor Tenyente Cabero  – ang pumalit kay Roca nang ito’y masaksak ni
Modesto.

·        
Mang Siano at Aling Biyang – mabait na mag-asawang nagpatuloy
kina Modesto at Victor sa dampa o bahay nila.

·        
Kulas- kababayan ni Modesto na nagbalita sa
kanya sa pagkakulong ng kanyang dalawang mga kapatid.

·        
Aling Chimang, Aling Petra – ina nina Pedrito at Binong na
bumisita sa Maynila.

·        
Kabesang Cayetano / Tano – kapatid ni Kapitan Lucas na taga
Maynila at tinuluyan nina Elisea at ka’ Ines sa Maynila.

·        
Tiya Nene – asawa ni Kabesang Tano at ina ni
Rafaela.

·        
Rafaela – pinsan ni Elisea na anak nina
kabesang Tano at Nene na sumama sa kastilang manliligaw nito.

·        
Abdul – ang pinuno ng mga tulisan sa bundok
Banaba.

·        
Gobernador Rubio – nagbalita kay Roca na patay na si
Magsikap.

·        
Aling Oria – matandang dalaga na may-ari ng
bahay na pawid sa Trozo.

B.   Banghay

1.   
Panimula

Ang kuwento ay nagsimula sa pagpapakilala sa bayang Ilaya,
ang unang tagpuan sa Anino ng Kahapon.
At kasama dito ay ang pagpatay ni Modesto Magsikap, ang ating bida, kay
Sarhento Cruz, ang unang nanligaw kay Elisea Liwayway. Matapos ng pagpatay ni
Modesto kay Sarhento Cruz ay nagtago tago at sinubukan niyang tumakas at iwasan
ang mga guwardiyang sibil na nanghuhuli.

2.   
Pataas na Aksyon

Si Modesto Magsikap ay
nahuli ng mga guwardiyang Kastila dahil siya’y itinuro ng isang babaeng
pinagbintangan siya na pumatay daw sa anak niya. At nang kinausap pa ang ibang
mga dinakip ay ang sinabi ay si Modesto daw ang pumatay kay Sarhento Cruz.
Kasama rin ito ay ang mga nakilala nya sa piitan o kulungan na sina Victor,
Felix, Fabian, at iba pa.

3.   
Kasukdulan

Sina Modesto Magsikap at ang
iba pa niyang kasama katulad ni Victor ay nakatakas sa kulungan nang may
kaguluhan na nangyari dahil may sumugod na grupo ng mga tulisan sa kanilang
kulungan ng kinapapalooban. Pagkatapos ay nalaman ni Modesto ang pagkamatay ng
kanyang ama na si Kapitan Anghel Magsikap at agad niya itong pinuntahan. Dito
ay nakasugpaan nila ang grupo ni Tenyente Roca, ang pumalit umano kay Sarhento
Cruz at nais rin nitong ligawan si Elisea, at si Tenyente Roca ay nasaksak ni
Modesto. Dahil sa nangyari ay nakulong ang dalawa niya pang kapatid na lalaki.
Dahil sa pagkakakulong ng kanyang kapatid ay tila nabaliw na ang kaniyang ina
na si Asiang Magsikap. At siya’y tumatakas na at lumalayo sa mga humahabol sa
kanya na tao at ang mga awtoridad ng mga Kastila.

4.   
Pababang Aksyon

Si Modesto Magsikap ay
tumakas at pumuntang Estados Unidos para takasan niya ang mga humahabol sa
kanya at ang mga nais humuli at gantihan siya. Dito sa Estados Unidos, ay
ginamit niya ang pangalan na G. Ventura Pili upang magkaroon parin ng patuloy
na komunikasyon na ipinapadala sa pamamagitan ng mga sulat sa kanyang sinta na
si Elisea Liwayway. Sa mga sulat na iyon ay kinukuwento ni Modesto ang mga
magagandang pagkakataong nakita niya sa Estados Unidos.

5.   
Wakas

Makalipas ng matagal tagal
na limang taon, si Modesto o si Intong ay umuwi at bumalik na ng Pilipinas. At
pagkauwi, naging kumbinsido na si Modesto Magsikap na may mabuti naman palang epekto
ang presensya ang mga Amerikano sa Pilipinas at mapagkandili ang pananakop ng
Amerika.

C.   Kabuuan ng Nobela

Ang kuwento ng nobela ay binase noong pag usbong ng
kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ang mga bida sa nobela ay si Modesto
Magsikap at ang kanyang iniibig na si Elisea Liwayway. Ang unang nanligaw kay
Elisea ay si Sarhento Cruz, kaya naman ang ginawa ni Modesto ay pinatay niya
ito, hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi pati na rin dahil sa pagpapahirap nito
sa kaniya at pang-aabuso sa mga tao at bayan. Matapos non ay tumatakbo na si
Modesto sa mga awtoridad ng mga Kastila. Siya’y nahuli dahil sa isang babaeng
nagturo sa kanya at pati na rin dahil sa mga iba pang dinakip na sinabing siya
ang pumatay kay Cruz. Sa kulungan at piitan ay nakilala niya sina Victor,
Felix, Fabian. Pero may mga grupo ng tulisan ang umatake sa kulungan na
kanilang kinalalagyan at nakatakas sila. Subalit, natuklasan niyang namatay na
ang kanyang ama na si Kapitan Anghel Magsikap at agad niya itong pinuntahan
kasama si Victor. Dito ay nakasugpaan nila ang grupo ni Tenyente Roca, ang
pumalit umano kay Sarhento Cruz at nais rin nitong ligawan si Elisea, at si
Tenyente Roca ay nasaksak ni Modesto. Dahil dito si Modesto ay tumatakas ulit
sa mga awtoridad ng mga Kastila. At napagdesisyunan ni Modesto na pumunta at
maging tahimik muna sa Estados Unidos. Dito ay nakikipagusap siya kay Elisea sa
pamamagitan ng mga sulat at sinasabi niya dito, maliban sa pag-ibig, ay ang mga
nalaman niyang mabuti sa Estados Unidos. Matapos ng limang taon ay bumalik na
rin si Modesto Magsikap sa Pilipinas. At matapos ng kanyang tahimik na
pananatili sa Estados Unidos ay naging kumbinsido na siya na ang pagpunta ng
Estados Unidos sa Pilipinas ay may halong kabutihan. Sa madaling salita ang
nobela ay may kapaburan sa Estados Unidos kaysa sa Espanya.

D.   Mahahalagang Pangyayari          

·        
Pinatay ni Modesto si
Sarhento Cruz.

·        
Nakulong si Modesto kasama
sina Victor, Fabian, at Felix.

·        
Nakatakas si Modesto sa
kulungan

·        
Pinuntahan ni Modesto ang
burol ng ama at dito nakalaban at nasaksak niya si Tenyente Roca.

·        
Tumakas si Modesto at
pumuntang Estados Unidos

·        
Nakikipag-usap si Modesto kay
Elisea sa pamamagitan ng mga sulat at kinukuwento niya rito ang mga magaganda
na bagay sa Estados Unidos.

·        
Umuwi na si Modesto sa
Pilipinas at naging kumbinsido na siya na may mabuti naman palang mga epekto
ang presensya ng Estados Unidos sa bansa.

A.   Paksa ng Aklat

Ang nobelang Anino ng
Kahapon ay isang tradisyonal na nobela na nais magbahagi ng mga pangyayari
na naganap sa mga nakalipas na kasaysayan.

Ang paksa ng aklat na ito ay ang mga totoong pangyayari o mga
sitwasyong kapareho ng mga katulad na umiiral sa ating bansa. Pinapagtuunan ng
pansin ng aklat ang mga tradiyonal na lipunan at ang mga karaniwang
pinaniniwalaan ng mga Pilipino noon. Halimbawa nito ay ang pagmamalupit at
pagtrato ng mga Kastila kagaya nina Sarhento Cruz at Tenyente Roca kanila
Modesto at iba pang mga taong bayan.

Iba pang paksa ng nobelang Anino ng Kahapon ay ito rin ay tungkol sa pag-ibig. Dahil ang
kuwento ng nobela ay umiikot rin, hindi lang sa kasaysayan, kundi pati na rin
sa pag-iibigan ni Modesto Magsikap at Elisea Liwayway. Ipinapakita nila na
kahit anong mangyari ay di sila maghihiwalay at walang hahadlang na iba sa
kanilang pagmamahalan, kahit na umabot pa sa puntong nakulong si Modesto dahil
sa pagpatay kay Sarhento Cruz at tumakas patungong Estados Unidos dahil naman
sa pagpatay o pagsaksak kay Tenyente Roca.

Ito rin ay may paksang tungkol sa pamilya dahil ipinakita ng
mga magulang ni Modestoat ni Modesto na rin ang pagmamahal nila sa pamilya.

B.   Layunin ng Aklat

Ang layunin ng nobelang Anino
ng Kahapon at ng awtor nito na si Francisco Laksamana ay maipamahagi ang
mga kaalaman at ang mga nangyari noong mga panahong sinasakop ng ibang mga
bansa ang bansang Pilipinas. At pati na rin upang maipakita kung paano nabuhay
ang mga Pilipinong naninirahan sa mga maliit na bayan sa Luzon noong panahon ng
Kastila.

Gusto ng nobela at ng awtor na kumuha tayo ng aral sa mga
pangyayari o kasaysayan noon at sa mga naranasan ng mga nakaraang henerasyon sa
kamay ng mga Kastila. Ang nais rin ng aklat ay magbigay ng nostalhik na
pag-aalala sa mga panahon ng mga kahapis-hapis na mga Pilipino. At inaalay rin
ni Francisco Laksamana ito sa mga kabataan para pagkuhanan ng kaalaman at aral
sa kasaysayan ng ating bayang sinilangan.

Nais rin maipabatid ng aklat at ni Francisco Laksamana ang
mga mensaheng sinasabi ng nobela kagaya ng: kahit anong bagay na gusto mo
gawin, ay basta sa palagay mo’y mabuti sa kapwa mo at sa iyo , gawin mo na para
di ka mahihirapan. Sa kabila non, masisiyahan ka. Halimbawa nito ay ang mga
ginawa ni Modesto Magsikap, ang bida, sa kuwento ng nobela. Dahil kapag sa una
palang kagaya ni Modesto ay pinili mo na maghiganti dahil sa pang-aaping ginawa
sayo at pati na rin sa mga kapwa mo ay ilagay mo na sa kamay ng totoong batas
at hustisya. 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Anna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out