Site Loader
Rock Street, San Francisco

L’obra de Molière del 1665 ens presenta un
personatge infidel, seductor, llibertí, blasfem i hipòcrita: Don Juan, un
senyor noble i vividor que viu a Sicília, col·lecciona conquestes amoroses,
seduint joves de la noblesa y criades amb el mateix èxit. L’únic que li
interessa és la conquesta i abandona les dones així com les gaudeix. Aquestes
conquestes li valen algunes enemistats i l’obliguen a batre’s en alguns duels.

Don Joan planteja les seves relacions
sexuals amb les persones del seu voltant amb cinisme, i qüestiona els
homosexuals.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

En el fons, el que va voler transmetre
Molière és una reflexió sobre el llibertinatge i els seus excessos.

 

Què vam poder veure al TNC, a l’octubre? El
Don Joan que vam poder gaudir es tracta, i més endavant parlaré d’aquests
aspectes, d’una versió moderna  de l’obra
original  del segle XVII.

Per començar, l’escenari que se’ns presenta
és el d’un hall d’hotel, i més en concret una cafeteria, que és on té lloc tota
l’acció. Per una altra banda, dos dels personatges passen de ser camperols
a  treballadors de l’hotel.

Així mateix, crida l’atenció que al text que
ara es representa al TNC, apareguin paraules com ioga, pilates, churri; un element
més  que denota la modernització d’un
clàssic.

Tractant-se d’una versió moderna, no és
estrany que les dones que apareixen a escena siguin dones modernes, entenent
per modernes noies que tenen una vida pròpia i que no cauen rendides als peus
del seductor més important de la literatura universal.

 

No va resultar indiferent la gran
escenografia: el públic assistent va veure com algunes butaques quedaven buides
de gent que va acompanyar durant el primer acte els actors, per desprès, un cop
acabat, baixar a les seves butaques per continuar gaudint d’un Julio Manrique
que atrapa des d’un primer moment, no nomes per la seva actuació, sinó també
per l’extrema facilitat que té d’atreure dones de les més diferents condicions,
socials.

Per acabar, el magnífic joc de llums per
representar la caiguda de l’ídol, i la musica de The Rolling que ens acompanya
en moments tensos són ingredients positius que donen força a l’obra.

 

Hem de destacar la falta de prejudicis i
valors d’un Joan carent d’escrúpols i que no té manies a l’hora de llençar-se a
la búsqueda de qualsevol dona, sense pensar en les conseqüències que aquest
gest pot comportar . La impulsivitat definiria el seu caràcter.

Trobem aquest tret de la seva personalitat
és l’escena on entabana la cambrera de l’hotel, sabent que té un compromís.

 

Per afegir, podríem dir que l’amor entre don Joan i les seves amants és un amor basat en la cortesia ja que és una presentació de la dama com a “admirable”, capaç de generar bondat i virtut en l’amant.

 

Finalment recomano aquesta obra de teatre de Molière per diverses raons,
la seva barreja entre el text original i el seu vocabulari actual la fan única.
L’obra mostra clarament als ulls del públic l’arrogància i infidelitat de Don
Joan. A més d’això és molt fàcil d’entendre, la seva música en directe com el
piano sol fa que t’agradi més l’obra i els efectes especials com els llums o
els sons especials fan millorar positivament l’obra i per últim la vestuari
dels personatges representa cada un d’ells.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Anna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out